Zuzeneko Kanala


Dokumentu-ikustailea
 
 
 
Ikustaileak hitz osoak bilatzen ditu. Hitz baten zatia bakarrik aurkitu nahi baduzu, erabili "%" (adibidez: kultur% jarrita, "kultur" hasten diren hitzak bilatuko lituzke, "kultura" eta "kulturaltasuna" kasu).
Bilatzaileak ez ditu letra larriak eta letra xeheak bereizten.
Kakotx bikoitzen artean zenbait hitz jasotzen badira, hitzen segida zehatz hori bilatuko da (adib.: "kulturaren etxea").
Adierazitako hitz guztiak dituzten dokumentuak bilatu daitezke AND erabilita (adibidez: kultura AND erakusketa).
Adierazitako hitzetakoren bat duten dokumentuak bilatu daitezke OR erabilita (adibidez: kultura OR erakusketa).

  (*) Baliteke arazoak sortzea audioakten audioak entzutean, horrela balitz, erabili beste nabigatzaile bat (Chrome, Firefox, Safari, Edge, ...)